MS

بیماری MS چیست؟
این بیماری یک بیماری خود ایمنی است که در سیستم عصبی شکل می گیرد، در این بیماری پوشش سیستم عصبی به نام میلین شروع به از بین رفتن می کند که این عامل مانع از آن می شود که شخص بتواند اندام های حرکتی خود را تکان بدهد .
عارضه هایی که بیماران MS با آن روبرو می شوند:
1 – زمین خوردن های مکرر بیمار به دلیل عدم کنترل اندام های حرکتی
2 – اختلال بلع و تنفسی
3 – افسردگس ماژور و قدام به خودکشی
4 – لرزش اندام ها
5 – عدم هماهنگی بدن به هنگام راه رفتن
6 -لکنت زبان
7 – گز گز کردن دست ها و پاها
8 – مشکلات بینایی و دو بینی

بستن
مقایسه