گوش

در این مقاله به معرفی مختصری از بیماری های گوش می پردازیم :
وزوز گوش : این مشکل ممکن است بر اثر آسیبی که به سلول های مونی ایجاد می شود به وجود می آید .
چه چیز هایی باعث به وجود آمدن وزوز گوش می شوند ؟
کم خونی ، فشار خون بالا ، بیماری های قلبی ، مشکلات فک و جمجمه ، چربی خون بالا و .. همگی ممکن است باعث بروز این مشکل شوند .
عفونت های قارچی گوش : آسپریژیلوس یک نوع قارچ است که باعث بروز عفونت های قارچی در گوش میشود.
پولیپ های گوش : پولیپ ها که در عمق مجرا های بینی ایجاد می شوند ، کندن خود سرانه آن ها بسیار خطرناک است ،همچنین پولیپ ها باعث یجاد مشکلات ناشوایی، خون ریزی و .. می شوند .

بستن
مقایسه