کمک به ترشح اسید معده

معده که یکی از حیاتی ترین اعضا بدن است ، یکی از مهم تریم کارهای بدن را انجام می دهد و آن هضم غذا است ، هضم غذا در معده به وسیله اسید معده انجام می پذیرد .
این اسید علاوه بر آنکه به هضم غذا کمک می کند می تواند باکتری ها و میکروب های مضری را که همراه غذا وارد بدن می شوند را از بین ببرد این اسید بیشترین کارش را در دهانه وروردی معده انحام می دهد اما اگر این اسید کاهش پیدا کند معده و فرآیند هضم غذا توسط آن با مشکللاتی مواجه می شود و گوارش به طور ناقص انجام می پذیرد.
علائمی مثل نفخ ، گاز معده ، سوزش معده و .. بیان گر این هسنند که اسید معده کاهش پیدا کرده است در صورتی که با این مشکلات روبرو شدید می توانید با پزشک مشورت کنید و دارو هایی را استفاده کنید که میزان این اسید را به مقدار کافی و لازم برای معده برسانند .

بستن
مقایسه