چشم

آشنایی با انواع بیماری های چشم
1 . آب مروارید : یکی از شایع ترین بیماری های چشم است در این بیماری شبکیه شفافیت خود را از دست می دهد و نور درون چشم به خوبی پخش نمی شود در نتیجه باعث کاهش دید می شود.
2 . آب سیاه : در این بیماری مایع درون چشم شخص بیمار به سلول های عصبی چشم آسیب می رساند و باعث می شود تا شخص تدریجا بینایی خود را از دست بدهد .
3 . التهاب پلک : یک نوع عفونت چشم است که بر اثر باکتری ایجاد میشود و باعث می شود تا پلک ورم کند و به رنگ قرمز در آید .
4 . کور رنگی : این که یک بیماری ارثی و یا مادر زادی است که در آن شخص توانایی تشخیص برخی از رنگ ها را ندارد.

بستن
مقایسه