پستان

در این مقاله به معرفی برخی از بیماری های پستان می پردازیم :
انواع ترشحات پستان : ترشحات شیری ، ترشحات آبکی ، ترشحات خونی، ترشحات رنگی و ترشحات چرکی
عامل ترشحات شیری : این ترشحات به علت وجود هورمون پرولاکتین در بدن ترشح می شوند پرولاکتین در دروان شیردهی و یا بارداری ترشح می شود . اگر شخص بیمار دچار برخی از توده های خوش خیم شود ممکن است این هورمون در بدن وی ترشح شود .
ترشحات خونی : چنان چه شما دچار ترشحات خونی از نوک پستان خود شدید بهتر است تا سریعا با یک متخصص مشورت نمایید زیرا ترشحات خونی یکی از علائم سرطان پستان است .
ترشحات آبکی : این نوع ترشحات مانند ترشحات خونی باید مورد آزمایش و بررسی قرار بگیرد .

بستن
مقایسه