نوزادان نارس

برخی از عوامل مانند پارگی کيسه آب ، تغذيه نامناسب مادر و چند قلو زایی باعث می شوند تا شخص باردار نتواند بارداری را تا پايان دوره اش به اتمام برساند و قبل از هفته 37 بارداری وضع حمل می کند در اين صورت نوزاد به دنيا آمده نارس خواهد بود .
تغذيه نوزادان نارس بايد حتما بايد با شير مادر انجام شود چرا که شير مادر دارای اع78املاح و مواد معدنی می باشد و می تواند مانع از زردی، مانع از مرگ ناگهانی و تنظيم قند خون نوزاد گردد یکی از روش های نگهداری از نوزادان نارس آغوش کانگورویی است چرا که نوزاد با قرار گرقتن بر روی سينه مادر و احساس کردن گرمای وجود مادر و همچنين شنيدن صدای قلب مادر حس خوبی خواهد گرفت و در اين مورد سينه مادر توسط کودک تحريک به توليد شير میشود .

بستن
مقایسه