عفونت های گوارشی

عفونت گوارشی چگونه اند؟
بسیاری از عفونت های گوارشی در فصل تابستان اتفاق می افتند، اغلب این موارد به این علت به وجود می آیند که اشخاص از غذا های مسموم استفاده می کنند و به علت آنکه در این بازه بدن شخص نمی تواند املاح و مواد معدنی را جذب کند شخص دارای عفونت گوارشی باید بسیار مراقب تغذیه خود باشد و حتی الامکان از مواد غذایی ساده استفاده نماید.

توضیه های مراقبتی:
در بازه این بیماری به هیچ عنوان مصرف آب میوه های طبیعی همچون آب سیب ، آب پرتقال ، آب هویج و … را فراموش نکنید و در صورتی که عطش شما را آزار داد باید از آب فراوان استفاده کنید البته میوه ها هم در این راستا شما را یاری خواهند کرد .

بستن
مقایسه