سهمیه بندی دارو

مراحل توزیع دارو به مراکز بهداشتی درمانی طبق سهمیه بندی :
1 . ارسال پراكنده فرم درخواست دارویي توسط مراكزبه دفترمعاونت
2 . ارجاع پراكنده درخواستهاي ارسالي به واحد امور دارویي
3 . تائید مجزاي درخواستهاي دارویي توسط كارشناس واحد مربوطه
4 . تائید درخواستهابصورت مجزا توسط واحد امور دارویي
5 . تحویل پراكنده درخواستها به مدیراداري- مالي
6 . ارجاع درخواستها توسط مدیر اداري – مالي به انبار
7 . صدور حواله مربوطه
8 . كسر میزان تحویلي از موجودي انبار دارویي
9 . تحویل داروها به نماینده دارویي مراکز
مراحل فرآيند توزيع دارو به ي بر اساس سهمیه بندی دارو :
درمانی
مراكز بهداشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
مقایسه