زنان و زایمان

زابمان طبیعی و سزارین
این نوع زایمان که در تمام دنیا شناخته شده است شاید در نگاه اول ترس و دلهره را در دل مادران جوان ایجاد می کرد به همین دلیل بود که بسیاری از مادران جوان به زایمان سزارین روی آوردند و سزارین را به زایمان طبیعی ترجیح دادند.
درد های زایمان طبیعی که معمولا از هفته های آخر بارداری شروع می شوند ترس از زایمان طبیعی را در بین مادران ایجاد می کند، اما با مجهز شدن بیمارستان ها و مراکز درمانی و استفاده از تجهیزاتی که زایمان طبیعی را آسان تر می کنند مجددا بسیاری از خانم های باردار به زایمان طبیعی روی آوردند.
مزایای زایمان طبیعی :
مدت بستری کم
زودتر برگشتن قدرت به انجام  کارهای روزانه
هزینه های کمتر
افزایش هوشیاری نوزاد
زودتر رسیدن به تناسب اندام
استفاده کنتر از آنتی بیوتیک ها
احساس لذت بیشتر از مادر شدن

بستن
مقایسه