دکتر برزو سالک

شرکت نبض درمان با مدیریت برزو سالک
این شرکت که مدیریت آن دکتر برزو سالک است در زمینه هایی از جمله بازسازی ، نو سازی ، تامین منابع مالی ، سلامت تحقیقات، بازاریابی ، بازارسازی ، سلامت و … با پروژه های درمانی مشارکت به عمل می آورد .
این شرکت در چند بخش از جمله دپارتمان نوسازی ، دپارتمان بازسازی ، دپارتمان تجهیزات و تاسیسات ، دپارتمان پروژه و سهام ،دپارتمان شهرک ها و ساخت و ساز ، دپارتمان گردشگری و سلامت فعالیت می کند .
دپارتمان نو سازی :
خدمات این بخش شامل رسیدگی به کلیه امور ساختمانی به صورت مجزا یا در ارتباط با طراحی ساخت و اجرای بیمارستان و مراکز درمانی ، طراحی معماری ، تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز ، ارائه مشاوره های گوناگون فوق تخصصی به عنوان مشاور عالی اجرایی .
دپارتمان بازسازی :
این دپارتمان بازسازی کلیه پروژه های بیمارستانی ، درمانگاه ها ، کلینیک ها ، آزمایشگاه ها ، مراکز جراحی محدود ، مطب ها ،مراکز تصویر برداری  و … را بر عهده می گیرد .
انجام باز طراحی های این مراکز نیز توسط این دپارتمان صورت می گیرد .
دپارتمان تجهیزات و تاسیسات :
این دپارتمان تمامی امور مربوط به تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان ها و مراکز درمانی را انجام می دهد،تامین کلیه اقالم سرمایه ای ، نیمه مصرفی ، عمومی ، فوق تخصصی ، تدوین ارائه برنامه بالینی و خدمات بهینه ، ارائه جداول تجهیزات پزشکی ، اقالم هتلینگ و تاسیسات ،ارائه فهرست کامل تجهیزات پزشکی و .. نیز از اقدامات این دپارتمان است .
دپارتمان شهرک ها و ساخت و ساز :
پروژه های تجمیعی و کمپلکس های بیمارستانی ، درمانی ، تجاری ، اداری ، رفاهی و …
دپارتمان گردشگری سالمت :
ارائه خدماتی نظیر مطالعات ، اخذ مجوزات ، نظارت ، اجرا و بهره برداری و … از اقدامات این دپارتمان می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
مقایسه