داروهای ضد نفخ

علت وجود نفخ
نفخ زمانی پدید می اید که غذای مصرفی شما دیر هضم بوده باشد و زمان زیادی را در معده و یا روده شما بماند در این حالت شما دچار نفخ خواهید شد .
اما برای کمک به هضم این غذا ها از چه دارو ها و یا مکمل هایی باید استفاده کنید ؟
چنان چه این مشکل از کمبود میزان اسید معده شما باشد باید دارو هایی را مصرف کنید که میزان اسیدی بودن معده شما را افزایش می دهند، دانه رازیانه نیز برای این امر مفید است که غذا را سریع تر هضم نماید، زنجبیل 
این گیاه هم به کنترل حرکات روده می پردازد که سریع تر و یا کند تر از آن چه باید حرکت نکند.

بستن
مقایسه