تقویت تخمک گذاری

اهمیت تخمدان ها:
سلامت سلول تخمک مهم ترین اصل بارداری است به همین دلیل است که شما اگر می خواهید فرزندی سالم و بارداری بدون دردسر و آسان را داشته باشید بهتر است تا قبل از آنکه باردار شوید به تقویت تخمک های خود بپردازید.
در گذشته چنینی فکر می کردند که این سلول های تخمک از دوران جنینی در بدن شما وجود دارد و هیچ گونه تغییری در کم و کیف آنها ایجاد نخواهد شد اما دانشمندان با تحقیقی و بررسی هایی توانستند دریابند که این گونه نیست و بافت تخمدان با کمک سلول های بنیادی خودش می تواند این تخمک ها را تقویت و یا بیشتر نماید، برای این امر چندیدن راه را می توانید امتحان نمایید.

راه های تقویت تخمک گذاری:
ماساژ رحم و تخمدان ها
رژیم غذایی سالم و مغذی
مصرف حبوبات
مصرف مغز ها
مصرف میوه های گرمی
مصرف سبزیجات
مصرف آب کافی
کاهش وزن
عدم مصرف دخانیات
کنترل سطح استرس

بستن
مقایسه