بیماری های داخلی

یک متخصص داخلی مسئول این است که برخی بیماری هایی را که درون شما شکل میگیرد تشخیص دهد که مربوط به کدام عضو داخلی بدن است و مشکلات مربوط به آن عضو را درمان نماید .

برخی از این بیماری های داخلی عبارتند از:

بیماری های کبدی: تشخیص کبد چرب ، انواع هپاتیت ، سیروز کبدی و …

بیماری های پانکراس : سرطان پانکراس و پانکراتیت

بیماری های پستان :بررسی  انواع غده های پستان ، بررسی انواع ترشحات پستان و بررسی انواع سرطان های پستان

بیماری های طحال : بزرگ شدگی طحال، سرطان طحال ، تومور های طحال و مالاریا

بیماری های کیسه صفرا : کیسه صفرا که وظیفه اش ترشح و تغلیظ مایع صفرایی میباشد در زیر کبد قرار گرفته و ممکن است به بیماری هایی نظیر سنگ کیسه صفرا ، کولیک صفراوی و التهاب صفراوی مبتلا شود .

بستن
مقایسه