اختلالات هورمونی

اختلالات هورمونی چیست؟
هر غده در بدن مسئول ترشح برخی هورمون ها می باشد، این هورمون ها شاید در ظاهر مقدار بسیار کمی داشته باشند اما می بینیم که بسیاری از فعالیت های بدن را کنترل و تنظیم می کنند، یکی از این غده ها ،غده هیپوفیز است که در مغز قرار دارد این غده هورمون هایی را از قبیل GnRH ، LH و FSH ترشح می
کند، اگر هر یک از این هورمون ها به آن میزان  که نیازمندش هستیم ترشح نشود بر روی عملکرد سایر غدد درون ریز نیز تاثیر می گذارد.
اگر هورمون های LH و FSH بانوان در بدن کم یا به میزان لازم ترشح نشوند باعث اختلال در عملکرد قاعدگی می شوند.
نوع تغذیه، نوع سبک زندگی و انجام فعالیت های بدنی می تواند در کنترل  این بیماری موثر باشد .

بستن
مقایسه